para trzymająca się za rękę
Miłość

Jak zalegalizować pobyt w Polsce dla swojego przyszłego męża obcokrajowca?

Ruchy migracyjne na świecie są bardzo silne, wiele osób zmienia miejsce zamieszkania przeprowadzając się często do innego kraju, a nawet na inny kontynent. Łatwo zatem poznać obcokrajowca nie tylko będąc na zagranicznych wakacjach, ale również spotykając go w Polsce. Takie znajomości niejednokrotnie przeobrażają się w poważne związki. Co zrobić, aby nasz partner mógł legalnie przebywać w Polsce przed ślubem?

Jak zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce?

Przede wszystkim należy pamiętać, że nie w każdym wypadku procedury wyglądają tak samo. Inne zasady dotyczą obcokrajowców, którzy są obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, a inaczej obywateli krajów trzecich. Także cudzoziemcy o polskim pochodzeniu muszą spełnić pewne warunki, jeśli chcą przebywać na terytorium naszego kraju legalnie przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Każdy z tych przypadków pokrótce opiszemy, nie mniej osoby chcące ubiegać się o pozwolenie na legalny pobyt w Polsce mogą szukać pomocy w kancelariach prawnych, jedną z wielu udzielających tego typu pomocy jest np. https://lexadvena.com/uslugi/legalizacja-pobytu-w-polsce/.

pokrewne:  Po czym poznać, że on cię zdradza? 5 zachowań wskazujących na zdradę partnera

Obywatele EOG lub Szwajcarii – pobyt w Polsce

Według polskiego prawa, cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada polskiego obywatelstwa. Obywatele państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii nie muszą starać się o rejestrację ani żadne zezwolenia, jeśli ich pobyt w naszym kraju nie przekracza trzech miesięcy, wystarczy jedynie ważny dokument podróży. Po przekroczeniu okresu trzech miesięcy powinni jednak złożyć wniosek u wojewody w miejscu swojego zamieszkania, w celu zarejestrowania swojego pobytu. Jeśli nie dopełnią tego obowiązku, podlegają karze grzywny.

Legalizacja pobytu w Polsce obywateli krajów trzecich

Osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego, ani też państwa należącego do EOG lub Szwajcarii mogą starać się o pozwolenie na pobyt czasowy lub pobyt stały. W pierwszym przypadku, zezwolenie może zostać udzielone na maksymalnie trzy lata, a wniosek oraz niezbędne dokumenty należy złożyć u wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Obcokrajowiec zobowiązany jest m.in. do wypełnienia specjalnego formularza, przedstawienia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Aby starać się o zezwolenie na pobyt stały należy spełniać przynajmniej jeden z wielu warunków, jednym z nich jest posiadanie statusu uchodźcy. Jeśli więc jedynym powodem dla którego obcokrajowiec chce przebywać legalnie na terytorium Polski jest planowany ślub, to powinien on starać się o pozwolenie na pobyt czasowy, a dopiero po zawarciu małżeństwa występować z wnioskiem o pozwolenie na pobyt stały.

pokrewne:  Szczoteczka elektryczna, soniczna, a może tradycyjna? Którą szczoteczkę do zębów wybrać?

para przy kawie

Pobyt stały cudzoziemców o polskich pochodzeniu

Osoby, które mają polskie korzenie, mogą starać się o pozwolenie na pobyt stały. O polskim pochodzeniu możemy mówić wtedy, gdy co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej. Inną możliwością jest wykazanie swojego związku z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów. Oczywiście polskie pochodzenie należy odpowiednio udokumentować.

brak komentarzy

    dodaj komentarz