Regulamin

Zasady publikacji artykułów – regulamin

1. Zasady ogólne
1.1 Dokument ten opisuje zasady, korzystania z serwisu normalna.pl.
1.2 Jeśli chcesz zostać autorem i publikować wartościowe artykuły w serwisie normalna.pl – zarejestruj się. Rejestracja jest darmowa.
1.3 Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
1.4 Serwis normalna.pl zabrania kopiowania oraz przedruku treści zamieszczonych na jego łamach. Kopiując treść naruszasz zapis z art. 116 ustawę Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku. Każdorazowo o fakcie opublikowania skopiowanego artykułu będzie informowany hostingodawca oraz policja.
1.5 Odpowiedzialność prawną za treść umieszczoną przez użytkownika w serwisie ponosi wyłącznie użytkownik. Obowiązuje również ograniczenie odpowiedzialności właściciela serwisu. Zapoznając się z treścią artykułów w serwisie normalna.pl rozumiesz, że serwis ma charakter informacyjno-rozrywkowy, a zamieszczone w nim teksty zawierają wyłącznie treści o charakterze ogólnym, nie stanowią ani porady, ani instrukcji postępowania w określonych przypadkach. Właściciel serwisu normalna.pl nie odpowiada za treść artykułów umieszczonych na serwisie w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do nich. Treść artykułów wyraża poglądy ich autorów, a nie właściciela serwisu. Właściciel serwisu nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych pod artykułami przez osoby trzecie.
1.6 Informujemy, że administrator serwisu ma możliwość usunięcia artykułu bez podania
przyczyn.
1.7 Artykuły nie spełniające wymagań zawartych w regulaminie nie będą publikowane.

2. Zasady dodawania artykułów
2.1 Artykuł nie może być krótszy niż 2500 znaków liczonych bez spacji.
2.2 Artykuł musi być poprawny stylistycznie i językowo. Artykuły z rażącymi błędami nie zostaną opublikowane.
2.3 Każdy artykuł musi zostać wzbogacony w odpowiednią grafikę. Dołączona grafika nie może łamać ustawy: Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku.
2.4 Treść artykułu (również fragmenty) muszą być unikalne i nie mogą znajdować się na innych stronach www, przed jak i po publikacji artykułu.
2.5 Autor artykułu oświadcza, że treści w nim zawarte są jego prywatną opinią. Administrator serwisu nie odpowiada za treść artykułów umieszczonych w serwisie oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące następstwem wykorzystania treści zawartych w artykułach publikowanych w serwisie.
2.6 Artykuły nie mogą zawierać treści niezgodnej z polskim prawem oraz treści dla dorosłych.
2.7 Podczas dodawania artykułu zastosuj znacznik „more”, oddziela on wstęp artykułu od jego rozwinięcia.
2.8 Wybierz przynajmniej jedną kategorię, odpowiednią dla tematyki Twojego artykułu.
2.9 Do artykułu należy wybrać od 4 do 10 odpowiednich tagów.
2.10 Artykuły w serwisie normalna.pl mają charakter informacyjno-rozrywkowy, dlatego muszą być ciekawe i rzeczowe.
2.11 Artykuły należy odpowiednio sformatować – używaj akapitów, wyróżnień. Teksty pisane ciągiem nie będą publikowane.
2.12 Artykuły nie mogą być reklamą firm, usług, produktów czy serwisów internetowych. Takie nie będą publikowane.
2.13 Artykuł może zawierać maksymalnie jeden link w treści, jeśli dodajesz link umieść go w rozwinięciu artykułu (po znaczniku „more”). Linki tylko w formie url albo brand.
2.14 Autor wpisu oświadcza, że ma do niego pełne prawa autorskie.

Ograniczenie odpowiedzialności właściciela serwisu
Normalna.pl jest serwisem o informacyjno-rozrywkowym profilu. Artykuły na nim zamieszczane przedstawiają poglądy ich autorów, a nie właściciela serwisu, dlatego ten nie ponosi za nie odpowiedzialności. Nie odpowiada również za zawartość komentarzy pozostawionych przez użytkowników pod artykułami.

Teksty publikowane w serwisie normalna.pl mają charakter ogólny i nie można traktować ich jako porady lub instrukcji postępowania w różnych przypadkach. Właściciel serwisu normalna.pl nie jest odpowiedzialny za treść tekstów w żadnym zakresie, nawet jeśli spowodowały wyrządzenie szkody wynikającej z zastosowania lub braku zastosowania się do nich.